Prodej spoluvlastnického podílu z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

23.05.2022
23.06.2022

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.10.2015, č.j. KSCB 25 INS 15111/2015-A-12, byl zjištěn úpadek dlužníka, na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 3 soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSCB 25 INS 15111/2015-B-3.

Položka č. 3 soupisu majetkové podstaty – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 2183, trvalý travní porost, o výměře 1823 m2, to vše zapsán u katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, kat. úz. Rodinov, obec Rodinov, LV 1754

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSCB 25 INS 15111/2015 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2022 24.07.2022 Olomoucký kraj 80.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka
  Foto
  24.06.2022 22.07.2022 Jihomoravský kraj 98000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.06.2022 31.08.2022 Celá ČR 72000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 31.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!