Prodej spoluvlastnických podílu ve výši id. 5/60 na pozemcích v katastrálním území Hostovice u Ústí nad Labem

Značka: KSUL 92 INS 16719 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hostovice u Ústí nad Labem

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

08.06.2020
08.06.2021

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ

V Praze dne 8. 6. 2020

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 23.08.2019 v řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 92 INS 16719 / 2019  rozhodl o úpadku dlužníka: Miroslav Tesarz, dat. nar.  01.12.1955, bytem Černická  360/17, Horní Jiřetín, PSČ: 43543 (dále jen jako „dlužník„), a ustanovil insolvenčním správcem dlužníka JUDr. Ing. Ivana Rotta, IČO: 130 43 005, se sídlem Musílkova 1311/5e, 150 00 Praha 5 (dále jen jako „insolvenční správce„). Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 23.08.2019.

 

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnických podílů dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

Insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedené spoluvlastnické podíly dlužníka

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/60 na pozemku parc. č. 451/1 v katastrálním území Hostovice u Ústí nad Labem zapsané v Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 138 (položka soupisu č. 2);

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/60 na pozemku parc. č. 452 v katastrálním území Hostovice u Ústí nad Labem zapsané v Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 138 (položka soupisu č. 3);

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/60 na pozemku parc. č. 464 v katastrálním území Hostovice u Ústí nad Labem zapsané v Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 138 (položka soupisu č. 4);

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/60 na pozemku parc. č. 465 v katastrálním území Hostovice u Ústí nad Labem zapsané v Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 138 (položka soupisu č. 5);

 

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/60 na pozemku parc. č. 466 v katastrálním území Hostovice u Ústí nad Labem zapsané v Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 138 (položka soupisu č. 6);

 

(dále jen jako „Pozemky“ či jednotlivě jako „Pozemek“).

 

 

V souladu s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 92 INS 16719/2019-B-11 ze dne 21. 5. 2020 insolvenční správce nabízí uvedené Pozemky nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemků.

 

Nabídky lze činit i jen na jednu z nabízených Pozemků. Insolvenční správce preferuje zpeněžení Pozemků jako celku. V případě učinění nabídky na celek Pozemků je zájemce povinen uvést celkovou cenu, jakož i cenu za jednotlivý pozemek.

 

 

 

 

Podmínky:

 1. Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně nebo poštou, a to nejpozději do dne  6. 2020 v 13:55hodin na adresu: JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce, Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Nabídka dle bodu 1. musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZEMKY – TESARZ.

 

 1. Ve své nabídce dle čl. 1 uveďte:

o   identifikaci subjektu, který nabídku činí;

o   výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny Pozemky, jakož i jednotlivě za každý Pozemek, případě pouze uvedení ceny za jednotlivý Pozemek;

o   způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 1. Termín pro podávání nabídek je závazný; nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 1. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne  6. 2020 ve 14:00hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Každá z osob, která činí nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek dle bodu 5.

 

 1. V nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 1. O otevření obálek s nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 1. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 1. Osoba, která učiní nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním nabídky a s účastí na soutěži.

 

 1. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@akrott.eu.

 

JUDr. Ing. Ivan Rott

insolvenční správce

Miroslav Tesarz

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!