PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/3 NA NEMOVITOSTI V K.Ú DROZDOV

Značka: MSPH 96 INS 16974/2021

Cena: min 40 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

21.09.2022
15.12.2022

Společnost LIQUIDATORS v.o.s. insolvenční správce dlužnice: Dana Přikrylová, nar. 07. 06. 1967, bytem Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. MSPH 96 INS 16974/2021 nabízí k prodeji:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech, a to pozemku parc. č. 86 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a pozemku parc. č. 109 (zahrada) o výměře 65 m2, v obci Drozdov, okres Šumperk, v katastrálním území Drozdov, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky;
 • kupující bude hradit poplatek s návrhem na zápis do katastru nemovitostí;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy.

Své nabídky prosím zasílejte nejpozději do 15. 12. 2022, v odpovědi vždy uvádějte spisovou značku MSPH 96 INS 16974/2021.

Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!