ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM V CHOTĚŠOVĚ

Značka: K 389/2018

Cena: 1.686.667,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jungmannova 568, Chotěšov, Česko

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

05.03.2021
17.04.2021

Z insolvenčního řízení dlužníka CFI servis s.r.o., IČ 28765630, nabízíme k mimodražebnímu prodeji pozemek st. parc. č. 667 s rodinným domem č. p. 568 a pozemky parc. č. 461/15, 461/21 a 461/27 (adresa Jungmanova čp. 568, Chotěšov). Jedná se o řadový rodinný dům s dispozicí 4+1, se zastavěnou plochou domu 112 m2 a podlahovou plochou o velikosti 217,65 m2. Dům je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Za rodinným domem je zahrada se zděným skladem a přístřeškem. Rodinný dům je užíván k bydlení na základě nájemní smlouvy sjednané na dobu určitou do 28.2.2025 za měsíční nájemné ve výši 5.950,- Kč plus služby a energie. Podmínky sjednané nájemní smlouvy předcházejí na kupujícího. Kopii nájemní smlouvy lze vyžádat e-mailem zaslaným na adresu insolvenčního správce insolvence@ak-vencl.cz.

Bližší popis nemovitosti je uveden v přiloženém znaleckém posudku č. 2720/2019 soudní znalkyně Renáty Havířové. Prohlídky domu nebudou prováděny.

Mimodražební prodej proběhne v souladu s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.5.2020 ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

 • kupní cena bude činit nejméně částku 1.686.667,- Kč,
 • dosavadním nájemcům bude po vyhodnocení došlých nabídek poskytnuta lhůta 15-ti dnů na možné vyrovnání nejvyšší nabídky kupní ceny a uplatnění práva na přednostní nabytí nemovitostí do svého vlastnictví,
 • kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
 • kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a jiné obdobné faktické vady nemovitosti,
 • kupující podpisem kupní smlouvy převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy č. 1017136, která byla k nemovitostem sjednána s dobou trvání nájmu do 28.2.2025.

 

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce :

 

Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce CFI servis s.r.o., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 15.4.2021, 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „CFI servis – dům Chotěšov“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 50.000,- Kč na účet majetkové podstaty č.  228761180/0300 pod var. symbolem 5682021. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 14.4.2021. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!