rodinný dům č.p. 16 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 207 a 13/10 v obci Běchary, okres Jičín, katastrální území Běchary

Značka: KSHK 35 INS 269 / 2017 Dražkovič

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

24.01.2022
28.02.2022

Beneš – insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužnice Dražkovičové Světlany v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 269 / 2017 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Předmět prodeje:

rodinný dům č.p. 16 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 207 a 13/10 v obci Běchary, okres Jičín, katastrální území Běchary.

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 26.4.2017 v oddíle B – 3, pod položkou číslo 1, 2.

 

Datum prohlídky byl stanoven na 15.2.2022 od 11hod.

Na prohlídku je nutné se předem objednat na email: prodejnabidky@email.cz

Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální cena 4.000.000Kč.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 5.1.2022 v oddíle B-56 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 28.2.2022 na adresu: prodejnabidky@email.cz

 Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek, nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku a nebude s nimi uzavřena kupní smlouva, již budou o této skutečnosti vyrozuměni. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 10 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!