Soubor pohledávek dlužníka NOT s.r.o.

Značka: Not s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.04.2023
15.09.2023

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540 se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary zapsaná u OR, vedeného KS v Plzni, oddíl A, vložka 28541, insolvenční správce dlužníka

NOT s.r.o., Liberec XIV-Ruprechtice, Věkova 440/37, PSČ 460 14, IČ: 06846807  

Předmět VVŘ:

Soubor pohledávek za subjekty:

Dušan Blecha, nar. 18.09.1960, 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, ve výši 149.871,-Kč

Miloš Tulák, nar. 10.11.1956, Ohrazenice 157, 511 01 Turnov ve výši 63.576,20 Kč

Radek Kořenek, nar.30.08.1967, Ploužnice 344, 471 24 Ralsko ve výši 31.500,-Kč

 Podání nabídek prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail. info@insolvencniagentura.cz

Termín podání nabídek do 15.09.2023

1) Majetek nebo část majetku bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny.

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo jinak dle ujednání v kupní smlouvě.

4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

kontakt pro případné dotazy nebo žádosti o prohlídku:

Havlík 608 534 686

Informace o zadavateli

Insolvenční agentura v.o.s. info@insolvencniagentura.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!