Spektrofotometr a zařízení na kalibraci monitorů

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Orlí 27, Brno-střed, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

13.07.2021
13.08.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka KULINA s.r.o., IČO: 289 04 354, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl II. Movitý majetek, poř. č. 10 a 11:
• ruční spektrofotometr X-rite eXact, aperture 2,0 mm

• zařízení pro kalibraci monitorů a datových projektorů X-rite l1, Display Pro
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou movité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 13. 8. 2021 v 15,00 hodin. Více informací, vč. soupisu majetkové podstaty, na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!