SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY 1/12 A 1/48 NA POZEMCÍCH – K.Ú. HRADIŠŤKO I, OKRES KOLÍN

Značka: H/7202/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Veltruby, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

30.11.2020
06.12.2020

V insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 61 INS 1000/2019 nabízíme k prodeji položky č. 3 a 4 majetkové podstaty:

– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích:

– parc. č. St. 9/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3051 m2
– parc. č. St. 9/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2 – Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 665 (není součástí pozemku),

vše v k.ú. Hradišťko I, LV 134, KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/48 na pozemku parc. č. 487/5 – ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Hradišťko I, LV 64, KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

– majetek bude prodán nevýhodnější nabídce

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady.

Znalecký posudek je dostupný v příloze.

 

Závazné nabídky s uvedením svých údajů nechť jsou podávány odpovědí přes kontaktní formulář na této stránce, v elektronické formě na email hudeckova@akkrm.cz, poštou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 552/65, 602 00 Brno, nebo do datové schránky insolvenčního správce zgaj8mz, a to nejpozději do 6. 12. 2020 (včetně).


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!