Spoluvlastnické podíly k. ú. Vyšehořovice a Horoušany

Značka: 22630/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

26.07.2022
31.08.2022

Insolvenční správkyně v řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 22630/2019 nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek:

V  majetkové podstatě dlužnice se nachází nemovitý majetek:
– podíl  1/12 parc. č. 146/3, LV 96, orná půda v k. ú. a obci Horoušany, okres Praha – východ
– podíl  1/12 parc. č. 108, LV 573, orná půda v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha – východ
– podíl  1/12 parc. č. 111/3, LV 573, orná půda v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha – východ
– podíl  1/12 parc. č. 404/8, LV 573, orná půda v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha – východ
– podíl  1/12 parc. č. 152/2, LV 59, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha – východ
– podíl  1/12 parc. č. 205/10, LV 59, zahrada v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha – východ
– podíl  1/12 parc. č. 404/92, LV 605, lesní pozemek v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha – východ

Ze znaleckého posudku zpracovaného znalcem Jiřím Šmejkalem vyplývá, že v případě  parc. č. 152/2 a parc. č. 205/10 v k. ú. Vyšehořovice se jedná o jednotný funkční celek a pozemky jsou ze všech stran obklopeny pozemky se stavbami jiných vlastníků. Jsou z veřejné komunikace napřístupné a není pro ně zřízeno ani věcné břemeno práva přístupu. Oba pozemky jsou užívány spoluvlastníky sousedního pozemku, jehož součástí je i objekt k bydlení. Touto stavbou je částečně zastavěn i pozemek parc. č. 152/2, tento stav trvá již od roku 1954, kdy byl objekt k bydlení dán do užívání. Teprve v roce 2020 byl katastrálním úřadem zjištěn nesoulad se skutečným stavem – nezapsaná stavba na pozemku parc č. st. 152/2 (číslo řízení  ZDŘ-540/2020). Stejně tak lesní pozemek parc.č. 404/92  je bez přístupu.

Insolvenční soud vydal souhlas se zpeněžením nejvyšší nabídce


Přílohy:

Informace o zadavateli

Alena Fiantová alena@fianta.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!