Spoluvlastnický podíl na bytové jednotce v Praze

Značka: KSCB 41 INS 4769 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

08.04.2024
23.05.2024

Předmět zpeněžení: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k celku nemovitostí: bytové jednotky č. 2437/18 (byt) vymezené v budově: Žižkov, č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, bytový dům (LV č. 16426), stojící na pozemku p. č. 4001/1, a podíl o velikosti 574/78653 k celku společných částí budovy Žižkov, č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, bytový dům (LV č. 16426), stojící na pozemku p. č. 4001/1, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 16482 a 16426 pro k. ú. Žižkov, obec Praha

Spisová značka: KSCB 41 INS 4769/2023

Způsob zpeněžení: elektronickou dražbou, která časově naváže na elektronickou dražbu dalšího spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 k celku předmětných nemovitostí

Dokumenty: dražební vyhláška, souhlas soudu s elektronickou dražbou a znalecký posudek


Přílohy:

Informace o zadavateli

Miroslav Ambrož ak.ambroz@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!