Výběrové řízení na prodej nemovitostí na LV č. 278, č. 32 a č. 289 v KÚ a obci Staré Hobzí

Značka: KSCB 41 INS 12822/2018

Cena: 229.600 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

19.11.2019
18.11.2020

Insolvenční správce dlužníků František Augustín, nar. 30.4.1974, trvale bytem Markéta 20, 378 72, Písečné a Martina Augustínová, nar. 25.6.1975, trvale bytem Markéta 20, 378 72, Písečné, v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 12822/2018 vyhlašuje veřejné výběrové řízení na na prodej spoluvlastnických podílů dlužníků na nemovitostech – objektu rodinného domu s pozemky a stavební parcele (na níž je aktuálně zbořeniště), jež se nachází naproti rodinnému domu přes ulici. Rodinný dům je obýván matkou dlužnice, jež vlastní podíl o velikosti 3/5. Zbývající podíl 1/5 vlastní sestra dlužnice, vůči níž jsou vedeny exekuce.

Veškeré podmínky a lhůty pro účast ve výběrovém řízení jsou obsaženy na připojeném nabídkovém listu, jenž musí každý zájemce o nemovitosti řádně vyplnit a doručit ve stanovených lhůtách správci. Zároveň musí každý zájemce uhradit kauci 10 tis. Kč.

Bližší podrobnosti na kontaktech: info@kaplan-ak.cz, tel. 702 007 705.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniel Kaplan info.kaplan@kaplan-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.09.2023 31.10.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!