Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovitostech v k.ú. Aš, obec Aš, okres Cheb

Cena: 280000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

12.05.2022
23.05.2022

Mgr. Ing. Hana Müllerová, insolvenční správce v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPL 56 INS 11870 / 2021 , nabízí k prodeji:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na: pozemek parcelní číslo st. 4131 o výměře 98 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 2610, rodinný dům, která na tomto pozemku stojí, a pozemky parc. č. 646/1 o výměře 283 m2 (zahrada), č. 646/7 o výměře 497 m2 (zahrada), vše zapsáno na LV č. 2082 v k.ú. Aš, obec Aš, pro Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena: 280.000 Kč.

Lhůta pro podávání nabídek končí 23.5.2022, 9:00 hod.

Nabídky se podávají:

 • písemně na adresu sídla insolvenčního správce Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň
 • nebo e-mailem na hana.mullerova@basto.cz
 • nebo do datové schránky insolvenčního správce – ID: zyuyanf.

 

Nabídkový list je k dispozici na vyžádání u insolvenčního správce.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené/oznámené podmínky prodeje, včetně práva dodatečně vyzvat uchazeče o koupi k navýšení nabídek.

 

Informace o zadavateli

Hana Müllerová basto@basto.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2022 21.06.2022 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR 9500000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 20.08.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!