Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, k.ú. Kladno

Značka: KSHK 45 INS 26518/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nemovité věci

30.05.2022
11.06.2022

Insolvenční správce Mgr. Martin Kopčil v rámci insolvenčního řízení KSHK 45 INS 26518/2016, dlužníka Ivana Krejčová, nabízí k prodeji nemovitý majetek, a to spoluvlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. 5714 o výměře 137 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Kladno č.p. 364, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. 5714, vše zapsáno u KÚ pro Středočeský kraj, KP Kladno, k.ú. Kladno, LV č. 10676.

Odhad obvyklé ceny ze dne 20.2.2022 přílohou.

Podmínky prodeje:

 1. Prodej nemovitého majetku bude uskutečněn nejvyšší nabídce, avšak za minimální kupní cenu 750.000,- Kč
 2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 3. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 4. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 5. Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu.

 Nabídky zasílejte nejpozději do 10.6.2022 na emailovou adresu: insolvence@kopcil.cz.

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: insolvence@kopcil.cz, nebo tel. čísle 541 216 830.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martin Kopčil martin.kopcil@kopcil.cz Kameníčkova 1114/2, 616 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!