SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI 1/3 K POZEMKŮM PARC. Č. 536/2, 536/3, K. Ú. JERLOCHOVICE, OBEC FULNEK, OKRES NOVÝ JIČÍN

Značka: KSOS 40 INS 15155/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

05.08.2021
31.08.2021

Insolvenční správkyně nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 15155/2020 k prodeji mimo dražbu:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemkům parc. č. 536/2, 536/3, kdy součástí pozemku parc. č. 536/3 je jiná stavba bez čp/če v obci Fulnek, okrese Nový Jičín, k. ú. Jerlochovice, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 718, vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín.

Podmínky prodeje:

 • spoluvlastnický podíl k nemovitým věcem bude prodán osobě, která nabídne nejvyšší kupní cenu,
 • nabídka zájemce musí obsahovat uvedení nabízené ceny, identifikaci zájemce (u FO – jméno, příjmení, datum narození nebo IČO, adresu, u PO – název společnosti, IČO a sídlo) a kontaktní údaje zájemce,
 • insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakékohokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců o koupi,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího,
 • závazné nabídky budou přijímány do 15.9.2021, přičemž je možno je doručit e-mailem na kolarikova@kolarikova.eu, datovou schránkou (ID 2erbuzq) nebo osobně či poštou na adrese sídla insolvenční správkyně ( U Mostu 1139/5, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30)
 • více informací na tel. č. 604 625 201, nebo e-mailem: kolarikova@kolarikova.eu.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Kamila Pásztor Kolaříková kolarikova@kolarikova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!