spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemcích v k.ú. Nítkovice – orná půda

Značka: KSBR 47 INS 15076/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nítkovice, Česko

Kraj: Zlínský kraj

05.08.2021
31.08.2021

Insolvenční správkyně dlužníků Václava a Evy Májkových /řízení vedeno pod sp. zn. KSBR 47 INS 15076/2020 u Krajského soudu v Brně/ prodá nejvyšší nabídce spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemcích:

  • na pozemku parc. č. 461 o výměře 4431 m2, druh pozemku: orná půda, pozemku parc. č. 519/2 o výměře 1849 m2, druh pozemku: orná půda, pozemku parc. č. 525 o výměře 4566 m2, druh pozemku: orná půda, pozemku parc. č. 1694/10 o výměře 2274, druh pozemku orná půda, pozemku parc. č. 1695/63 o výměře 8645 m2, druh pozemku: orná půda, a pozemku parc. č. 1696/45 o výměře 6644 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný na LV 125 pro obec a k.ú. Nítkovice, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce, min. podání v souladu se znaleckým posudkem min. 156.000,- Kč
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– kupující nese veškeré náklady spojené s převodem nemovitých věcí (tj. před. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí),
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Termín podání nabídek: 31. 8. 2021

Pro více informací, prosím, kontaktujte JUDr. Olga Staňková, insolvenční správkyně dlužníků Václava a Evy Májkových, tel: 602 344 525, olga.stankova@seznam.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Olga Staňková olga.stankova@seznam.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!