Spoluvlastnický podílu o velikosti 1/111 na pozemku

Značka: MSPH 92 INS 6657/2017

Cena: 58900 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Saturnova, Praha 22, Česko

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

16.11.2020
31.01.2022

Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 insolvenční správce dlužníka Jaroslava Hluchého, nar.: 08.05.1975, bytem Praha 4, Čestmírova 510/7, PSČ 140 (,,Dlužník“) nabízí k prodeji z majetkové podstaty Dlužníka spoluvlastnický podíl o velikosti 1/111 na pozemku parc. č. 1814/228 zapsané na listu vlastnictví č. 2786 pro obec Praha, katastrální území Uhříněves. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Informace k pozemku: Pozemek se nachází v prostoru za bytovým domem s přístupem z ulice Saturnova. Pro další podrobnosti k Pozemku odkazuji na přiložený znalecký posudek č. 1243/24/18 ze dne 22. května 2018 vypracovaný Ing. Miroslavem Balnarem, se sídlem Ostrava – Poruba, Nálepkovo náměstí 929/14, PSČ 708 00.

Podmínky prodeje:

 • kupní cena za nejvyšší nabídku;
 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet insolvenčního řízení

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz. případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!