SPOLUVLASTNICKÝ PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 – GARÁŽ

Značka: KSPH 61 INS 23092/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Gajdošova, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

03.11.2020
15.12.2020

TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Zdenka Kučerová, r. č. 795427/3151, bytem Nupaky, Luční 329, PSČ 251 70, vedené u Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 61 INS 23092/2019, nabízí k přímému prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech: stavba bez č.p./č.e., stojící na pozemku parc. č. 3754, zapsané na LV č. 5001, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, vedené Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Popis nemovitosti: Jedná se o řadovou vnitřní garáž zděné konstrukce, která se nachází v areálu řadových garáží s přístupem z ulice Gajdošova.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: office@tpinsolvence.cz
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitost ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce upozorňuje, že pozemek je zastavěn budovou, která není součástí pozemku a z tohoto důvodu mají vlastníci budovy na pozemku předkupní právo k pozemku ve smyslu ust. § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (725 245 800) či e-mailem office@tpinsolvence.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!