Stavební stroj CAT C 305 CR

Značka: KSOL 10 INS 27304/2019 Straka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

02.03.2023
03.04.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Tomáše Straky, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOL 10 INS 27304/2019 nabízí k prodeji:

 

Stavební stroj CAT C 305 CR, rok výroby 2010, Vin: CAT0305CJHWJ04198, barva žlutá.

Znalecký posudek v příloze.

 

Prohlídka stroje je stanovena dne 21.03.2023 v čase od 12 hod. do 13 hod.

Na prohlídku je nutné se objednat předem (minimálně dva dny před termínem prohlídky) pouze na email: prodejenabidky@email.cz, jinak se prohlídka neuskuteční.

 

Uskladněno v lokalitě: Žerotín (Hlučín), PSČ 784 01.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Cena dle znaleckého posudku činí 366.000,- Kč.

 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 03.04.2023 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

 

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny (konečná cena bez možnosti odpočtu DPH), jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba vyloučená z nabývání majetku v insolvenčním řízení dle ust. § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!