Vinohrad k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem

Značka: 10866/2020

Cena: 34000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

02.06.2022
29.07.2022

Prodej nemovité věci – spoluvlastnický podíl – vinohrad Blatnice pod Svatým Antonínkem

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., insolvenční správkyně dlužníků Marie a Milana Vyskočilových, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce následující nemovitý majetek dlužníka Milana Vyskočila:

 

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ pozemku parc. č. 4412, vinice, o výměře 1511 m2 (zemědělský půdní fond), který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín na LV č. 2191 pro katastrální území Blatnice pod Svatým Antonínkem, obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín.

Tato nemovitá věc není předmětem zajištění pohledávek žádného z přihlášených věřitelů a byla oceněna znaleckým posudkem č. 5126-35/2020 znalce Ladislava Kolaříka ze dne 1. 4. 2020 na částku 34 000 Kč.

Prodejem podílu na pozemku z majetkové podstaty dojde k výmazu všech trvajících zástavních práv a exekucí váznoucích na zpeněžované nemovitosti. Současný spoluvlastník dosud neprojevil zájem o odkup nemovitosti. Souhlas soudu s prodejem byl udělen insolvenční správkyni usnesením ze dne 2. 5. 2022.

 

Popis nemovitosti a její stav:

Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce v lokalitě Rybníčky. Je přístupný po částečně zpevněné komunikaci bez možnosti napojení na další sítě technické vybavení, bez staveb a venkovních úprav. Na pozemku je vysázena vinná réva, původní z roku 1975, po částečné obnově z roku 1995.

 

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce minimálně za cenu posudkovou, tj. 34 000 Kč;

– kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, nejpozději však před podáním návrhu na vklad vlastnického práva,

– poplatky spojené s vkladovým řízením a další náklady prodeje hradí kupující,

– v případě, že se sejde více podobných nabídek tak, že nejvyšší nabídka bude vyšší o méně, než 2 000 Kč proti další/m nabídkám v pořadí, bude vyhlášeno druhé kolo nabídkového řízení, kde minimální kupní cenou bude nejvyšší nabídka z kola prvního;

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout veškeré učiněné nabídky.

 

V případě dalších dotazů se obracejte na zaměstnance insolvenční správkyně Mgr. Blanku Netopilovou na tel. č. 585 208 801 či e-mail b.netopilova@akvidovicova.cz.

 

Lhůta pro podávání nabídek: 29.07.2022 do 13:00 hod. Nabídka je včas podána, jestliže do konce lhůty dojde do uvedené datové nebo e-mailové schránky.

 

Nabídky zasílejte do datové schránky: r4dyjiv nebo na e-mail: b.netopilova@akvidovicova.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Vidovičová m.cernoskova@akvidovicova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!