Výběrové řízení KSPH 66 INS 4158/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

26.03.2024
10.05.2024

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29.03.2023, č.j. KSPH 66 INS 4158/2023-A-8, byl zjištěn úpadek dlužníka Milan Iléš, nar. 26.01.1974, IČO: 64740153, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČO: 29355940, sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín.

Insolvenční správce sepsal pod položkami č. 3-4 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníka následující majetek:

Položka č. 3 – spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku p.č. st. 214, výměra 290 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Koleč č.p. 153, rod.dům, stavba stojí na pozemku p.č.st. 214 spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku p.č. 171/9, výměra 292 m2, zahrada, vše zapsáno na LV č. 179, pro k.ú. Koleč; Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno

Položka č. 4 – spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ k celku: pozemek p.č. 176/11, výměra 1 377 m2, orná půda, zapsané na LV č. 320, pro k.ú. Koleč; Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno

K prodeji uvedených nemovitých věcí obdržel insolvenční správce souhlas soudu (také v pozici věřitelského výboru) Usnesením č. j. KSPH 66 INS 4158/2023-B-15 ze dne 15.01.2024.

Nemovité věci jsou nabízeny jako celek a jsou nabízeny tak jak stojí a leží. Insolvenční správce sděluje, že kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Insolvenční správce dále upozorňuje, že náklady spojené se zápisem změny vlastníka bude hradit kupující.

Nabídky na odkup výše uvedených nemovitých věcí lze zasílat do datové schránky insolvenčního správce, ID DS: 8iedd6n nebo na e-mail: podatelna@insolvenceok.cz s uvedením předmětu: KSPH 66 INS 4158/2023 – nabídka – nemovité věci, do dne 10.05.2024.

O výsledku výběrového řízení bude vyhotoven protokol o vyhodnocení.

Insolvenční správce má na základě Usnesení č. j. KSPH 66 INS 4158/2023-B-15 ze dne 15.01.2024 právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu a kupní smlouvu neuzavřít.

Mgr. Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!