Nabídka prodeje podílu 1/6 na více nemovitostech v okrese Havlíčkův Brod

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

03.08.2023
25.04.2024

V rámci probíhajícího insolvenčního řízení nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti  id. 1/6 na těchto pozemcích v okrese Havlíčkův Brod:

parc. č. st. 281, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 401 m2, součástí je stavba: Sázavka, č.e. 15, rod.rekr.,

parc. č. st. 284, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m2, součástí je stavba: Sázavka, č.p. 64, rod.dům,

parc. č. st. 285, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 314 m2, součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav.,

parc. č. st. 1047, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 151 m2, součástí je stavba: Sázavka, č.p. 65, rod.dům,

parc. č. 278/1 zemědělský půdní fond, o výměře 1775 m2,

parc. č. 623/6 lesní pozemek, o výměře 1100 m2,

parc. č. 2185, trvalý travní porost, o výměře 5013 m2,

parc. č. 2368, orná půda, o výměře 26140 m2,

parc. č. 2453 o výměře 2355 zahrada, o výměře 2355 m2,

vše v k.ú. Sázavka, zapsané na LV č. 96,

 

parc. č. 475, ostatní plocha, o výměře 4015 m2,

parc. č. 516, trvalý travní porost, o výměře 1083 m2,

vše v k.ú. Štěpánov u Leštiny, zapsané na LV č. 280,

 

parc. č. 2418, orná půda, o výměře 9821 m2, v k.ú. Zboží, zapsané na LV č. 159.

 

 

Podmínky zpeněžení:

Nabídka musí obsahovat:

–             identifikační údaje o zájemci (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzických osob, resp. název, identifikační číslo a sídlo u právnických osob)

–             prodej tak jak stojí a leží (úhrnkem)

–             nabízenou cenu

–             způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atp.)

 

Nabídky zasílejte nejpozději do 29.02.2024 na emailovou adresu villalobos@arws.cz nebo do datové schránky, ID: q57n3nx.

 

Z nabídek, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, se následně vybere ta nejvýhodnější.

 

Insolvenční správce si nicméně vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje či odmítnout všechny došlé nabídky.

 

V případě zájmu o bližší informace a prohlídky pište na emailovou adresu villalobos@arws.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 727 855 499.


Informace o zadavateli

Manuel Villalobos villalobos@arws.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
    21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
    Hlavní město Praha
    11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
    14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
    11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
    Jihomoravský kraj
    1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!