Obchodní podíl ve výši 100% na společnosti RedMon s.r.o.

Značka: 5285

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jičín, Švestková 1246

Kraj: Celá ČR, Královehradecký kraj

Ostatní majetekPodniky

24.05.2023
25.06.2023

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka Pavla Matouška, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 22090/2021, nabízí k přímému prodeji níže popsaný majetek, jenž je sepsán v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 3:

 • Obchodní podíl ve výši 100% na společnosti RedMon s.r.o., IČ: 036 24 706, se sídlem Švestková 1246, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, odpovídající vkladu ve výši 200,- Kč, splaceného ze 100 %.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny,
 • kupující uhradí soudní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do obchodního rejstříku.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 25.06.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení věci, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

 

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem na kancelar@advins.cz.

 

 

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!