Prodej dvou podílů o velikosti 100% ve společnostech s ručením omezeným By Sultan Gastro s.r.o. a RED FROG s.r.o.

Značka: 23-06597/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetekPodniky

18.04.2024
31.05.2024

Likvidátor společnosti

České Ekologické Stavby s.r.o. v likvidaci

IČ 267 79 790

se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00  Praha 10 – Hostivař

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíly na jiných společnostech s ručením omezeným:

By Sultan Gastro s.r.o., IČ 047 23 813, podíl o velikosti 100%, odpovídající vkladu ve výši 200.000,- Kč na základním kapitálu ve výši 200.000,- Kč,

RED FROG s.r.o., IČ 261 61 877, podíl o velikosti 100%, odpovídající vkladu ve výši 100.000,- Kč na základním kapitálu ve výši 100.000,- Kč.

Likvidátor nemá k prodávanému majetku – podílům žádné jiné informace, než které vyplývají z veřejných registrů, zejm. sbírky listin. Likvidátor ke své výzvě k poskytnutí součinnosti neobdržel informace ani účetnictví či jiné doklady od žádné ze společností s ručením omezeným.

Majetek, resp. podíly, budou prodány nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 31.5.2024, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku – převodem podílů nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!