Prodej 50 ks akcií emitenta ČEZ a.s.

konkurs@administraceinsolvenci.cz

Prodej 50 ks akcií emitenta ČEZ a.s.

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. nabízí k prodeji 50 ks akcií emitenta ČEZ a.s. z majetkové podstaty dlužníka: Jindřich Pilát, sp. zn. KSUL 70 INS 9950 / 2015.

Předmět prodeje:

50 ks akcií emitenta ČEZ a.s. – č. emise CZ0005112300 na účtu majitele cenných papírů č. 598/100012570877, jmenovitá hodnota 100,- Kč/ks.

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:


Odpovědět na inzerát

Ostatní majetek

16.07.2020
16.08.2020


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Související inzeráty