Prodej garáže v insolvenčním řízení dlužníka– Ústí nad Labem; k.ú. Střekov

Značka: 282020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

05.04.2024
10.06.2024

Prodej garáže v insolvenčním řízení dlužníka – Ústí nad Labem; k.ú. Střekov

Insolvenční správce Mgr. Eva Hradecká nabízí v rámci insolvenčního řízení, KSCB 41 INS 17247/2020 dlužnice Lucie Sladové, následující majetek:

 • Garáž :
  • par. č.1979 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 – součástí je stavba bez čp/če – garáž
  • Pozemek je zapsán na LV 2170 vše vedeno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro k.ú. Střekov, kdy dlužnice je podílovým spoluvlastníkem ve výši 1/4. Ostatní spoluvlastníci souhlasí s prodejem jako celku za minimální částku 260.000,- Kč. Insolvenční správce má tedy oprávnění zpeněžit v rámci insolvenčního řízení dlužnice 1/4 nemovitosti a současně má souhlas ostatních spoluvlastníků zpeněžit i 3/4 nemovitosti, které nejsou součástí insolvenčního řízení.

Znalecký posudek je k nahlédnutí v insolvenčním rejstříku (dokument B-35 str. 68 – 86).

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce. Minimálně však za cenu 260.000,- Kč.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru.
f) Správní poplatky spojené s převodem vlastnictví uhradí kupující.

Bližší informace a případné nabídky zasílejte do 10.6.2024 na email: hradecka@insolvence-ehr.cz či prostředním datové schránky insolvenčního správce: gmv9x2n.


Informace o zadavateli

Mgr. Eva Hradecká hradecka@insolvence-ehr.cz Sokolovská 266/145, Praha 8 Libeň

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!