Prodej id 1/4 na pozemku v obci Světlík, katastrální území Dvořetín včetně stavby

Značka: KSCB 44 INS 11616/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Světlík, České Budějovice, Česko

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

15.01.2020
14.01.2021

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 44 INS 11616/2018 ze dne 23.7.2018 byl zjištěn úpadek a povoleno společné oddlužení manželů Romana Drmotová, narozená dne 5. 1. 1966, IČO 67164471 a Milan Drmota, narozený dne 23. 5. 1968, oba bytem Plavská 2154/19, 370 01 České Budějovice.

Insolvenčním správcem byla v tomto řízení ustanovena EF Insolvence v.o.s., IČO: 06344933, se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78313, zastoupená Mgr. Emilem Fischerem, ohlášeným společníkem

(dále jen „Insolvenční správce“). Usnesením KSCB 44 INS 11616/2018 ze dne 23.7.2018 schválil soud oddlužení Dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Věřitelé: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, Praha 5, IČ: 00006963, a Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, České Budějovice 7, IČ/RČ: 72080043 (dále jen „Zajištěný věřitel“) přihlásili do shora vymezeného insolvenčního řízení své pohledávky zajištěné níže specifikovaným majetkem Dlužníků a tyto pohledávky byly zjištěny. Zajištění věřitelé vydali Insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení tohoto majetku.

 

Insolvenční správce nabízí k odkoupení z majetkové podstaty Dlužníků níže uvedené nemovitosti a účelem poptávkového řízení je vybrat zájemce, který předloží nejvyšší nabídku k uzavření kupní smlouvy na prodej majetku. Prodej těchto nemovitostí proběhne způsobem uvedeným v těchto podmínkách nabídkového řízení:

1/4 na pozemku parc. č. St. 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Světlík, č.e. 3 a (i) podíl ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 80/1, ostatní plocha, oba zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 29 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro katastrální území 760633 Dvořetín, obec 545813 Světlík, které jsou ve vlastnictví pana Milana Drmoty.

Podmínky nabídkového řízení, návrh kupní smlouvy jsou uvedeny v příloze.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Emil Fischer office@ak-fischer.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!