Prodej podílu 1/2 na pozemku

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Kněždub

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

23.04.2024
30.06.2024

Insolvenční správce Mgr. Aleš Dvorský, IČ: 64330931, se sídlem Brno, Kopečná 987/11, PSČ 602 00 nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužníka Ireny Hanzlíkové vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 3 INS 13751/ 2019 k odkupu tento nemovitý majetek sepsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 12. 10. 2022 (Oddíl B, č. 19) jako položka č. 2:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 4100/2, trvalý travní porost o výměře 478 m2, zapsaný na LV č. 259 pro k.ú. Kněždub

Podmínky prodeje:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
– lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 30.6.2024

Nabídky kupní ceny je možné doručit poštou na adresu insolvenčního správce Mgr. Aleš Dvorský, Kopečná 987/11, PSČ 602 00 Brno, případně též datovou zprávou (2pwxvmg) nebo na email: a.dvorsky@advokati.pro

 

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSBR 3 INS 13751/ 2019 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Informace o zadavateli

Aleš Dvorský a.dvorsky@advokati.pro Brno, Kopečná 987/11, 602 00
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!