PRODEJ PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH NA SLOVENSKU, K.Ú. LIPTOVSKÁ PORÚBKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

08.04.2024
02.06.2024

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČ 29414873 nabízí k prodeji podíl na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka, sp. zn. KSPH 77 INS 18001/2020.

Předmět prodeje:
– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na
stavbě – rodinný dom, súpisné číslo 244 Liptovská Porúbka, na pozemku parcelné číslo 781
zapsáno na listu vlastníctva č. 2555, k.ú. Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš

– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/28 na
pozemku parcelné číslo 25/502 o výmere 259 m2 (orná pôda)
pozemku parcelné číslo 25/503 o výmere 56 m2 (orná pôda)
zapsáno na listu vlastníctva č. 1969, k.ú. Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku; minimální kupní cena 50.000 Kč;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!