Prodej podílu na pozemcích v katastrálním území Ovesná

Značka: KSUL 63 INS 4325/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

12.01.2024
30.06.2024

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Romana Peterky, sp. zn. KSUL 63 INS 4325/2023 nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

Podíl o velikosti 41/80 na nemovitých věcech:

 • Pozemek parc. č. 30, zahrada,
 • Pozemek parc. č. 36, zahrada,

to vše zapsáno na LV 435 pro katastrální území Ovesná, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín, vedené katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín

Pozemky se nacházejí ve stavebně nesrostlé části obce. Jsou přístupné po nezpevněné komunikaci – polní cestě místního významu. Jsou ve svažitém terénu. V dané lokalitě je z inženýrských sítí vybudován pouze elektrický proud. Obě pozemkové parcely jsou zanedbané, neudržované prakticky neprůchodné vzhledem k hustému náletovému porostu. Pozemek č. parc. 30 zahrada je v platném územním plánu označen jako zeleň sídelní – ZS, pozemek č. parc. 36 zahrada je označen v platném územním plánu pro zastavění smíšené venkovské – SV.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@iphk.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Marie Dykastová

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. dykastova@insolvencyproject.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!