Prodej souboru pohledávek v celkové výši 2 541 423 Kč + příslušenství z majetkové podstaty spol. Proton, s.r.o. IČ 00512079 formou aukce

Značka: 24082022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

01.11.2022
02.12.2022

Předmětem aukce je soubor pohledávek uvedených v majetkové podstatě dlužníka společnosti Proton s.r.o., IČ 00512079


Vyhlašovatel je insolvenčním správcem dlužníka PROTON, společnost s ručením omezeným, IČ 00512079, se sídlem Švermova 899, 398 11 Protivín (dále jen „Dlužník“). Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 44 INS 1372/2018-A-10 ze dne 8. 3. 2018 byl zjištěn úpadek Dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl v tomto řízení ustanoven Mgr. Emil Fischer (dále jen „Správce“).

           V souboru pohledávek jsou zařazeny následující pohledávky včetně jejich příslušenství:

 

a) pohledávka ve výši 346 423 Kč za paní Petrou Zdeňkovou, narozenou dne 12. 3. 1978, bytem Maltézské náměstí 82, 387 31 Radomyšl (Rozsudek OS ve Strakonicích 5 T 99/2016-991 ze dne 25. 1. 2017);

b) pohledávka ve výši 78 956 Kč a smluvní pokuty ve výši 42 241 Kč za společností Green Motion, s.r.o., IČO 28109171, sídlem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice (Platební rozkaz OS v Českých Budějovicích č.j. 35 C 36/2019-17 ze dne 30. 1. 2019. Proti dlužníkovi je vedena exekuce soudním exekutorem Pavlem Enderem, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Fügnerova 818/8, Ostrava, PSČ 702 00);

c) pohledávka ve výši 168 482 Kč a smluvní pokuty ve výši 172 644 Kč za panem Karlem Novákem, narozeným dne 8. 9. 1960, bytem Lesní 541, 398 11 Protivín (Platební rozkaz OS v Písku č.j. 9 C 322/2018-32 ze dne 27. 11. 2018). Proti dlužníkovi je vedena exekuce soudním exekutorem Pavlem Enderem, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Fügnerova 818/8, Ostrava, PSČ 702 00);

d) pohledávka ve výši 26 220 Kč za společností Stavby Jelínek s.r.o., IČO 26083345, sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha (Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 8 C 197/2019-24 ze dne 27.1.2020. Proti dlužníkovi je vedena exekuce soudním exekutorem Pavlem Enderem, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Fügnerova 818/8, Ostrava, PSČ 702 00);

e) pohledávka ve výši 875 575,43 Kč za společností BOSTAS, a.s., IČO 27448592, sídlem Havlíčkova 659, 293 01 Mladá Boleslav (Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 40 INS 3822/2009, v němž byla uplatněna přihláškou č. 61);

f) pohledávka ve výši 692 987,60 Kč za společností GreenWood, spol. s.r.o., IČO 45804257, sídlem Osvoboditelů 833, 438 01 Žatec (Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 43 Icm 362/2019-104 ze dne 15. 5. 2019 o Odpůrčí žalobě a žalobě na zaplacení 583 215,60 Kč podané insolvenčním správcem a Výpis ze seznamu přihlášených pohledávek KSUL 79 INS 13650/2021-D-7)

g) pohledávka ve výši 332 779 Kč za společností AWIK House Production, s.r.o., IČO 14497417, sídlem U Blatenského mostu 1325, 386 01 Strakonice (Výpis ze seznamu přihlášených pohledávek KSCB 27 INS 16877/2012-D-2)

h) pohledávka ve výši 20 000 Kč za panem Jiřím Hrdličkou, narozeným dne 10. 10. 1968, bytem Hlavatce 23, 391 73 Hlavatce (Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSCB 26 INS 12756/2018, v němž byla uplatněna přihláškou č. 5).

Prodej souboru pohledávek bude probíhat formou aukce dne 2.12.2022 v 9:30 na portálu ok dražby.cz https://okdrazby.cz/aukce/56225-prodej-souboru-pohledavek-v-celkove-vysi-2-541-423-kc-prislusenstvi-z-majetkove-podstaty-spol-proton-s-r-o-ic-00512079?preview=1


Přílohy:

Informace o zadavateli

Emil Fischer office@ak-fischer.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!