Prodej spoluvastnických podílů na pozemcích k.ú. Úšovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

04.04.2024
06.05.2024

Společnost LIQUIDATORS v.o.s., jakožto likvidátor společnosti SENIORENREISEN MARIENBAD s.r.o. v likvidaci, IČO: 252 30 344, se sídlem Branka E 20, 347 01 Tachov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10851, nabízí k prodeji ideální spoluvlastnický podíl 1/18 na pozemku parc. č. st. 3213, o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 3228, o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří zapsané na LV č. 5251, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na pozemku parc.č. st. 3217, o výměře 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp./č.ev., garáž, LV 1735, pozemku par. Č. 141/74, o výměře 11 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, zapsané na LV č. 1612 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1236/10000 na pozemku parc. č. st. 3218, o výměře 1 m, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV č. 4986, to vše nacházející se v obci Mariánské Lázně, katastrální území Úšovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce;

Úhrada kupní ceny nejpozději ke dni podpisu smlouvy;

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnou nabídky.

Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!