PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH, OBEC PETROVICE U KARVINÉ, OKRES KARVINÁ

Značka: M/8006/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

16.04.2024
15.05.2024

JUDr. Vojtěch Mádr, ohlášený společník AKKRM insolvence v.o.s., IČ 06177263 coby insolvenčního správce nabízí ke koupi v rámci zpeněžování majetku v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 19355/2022 následující položky sepsané do majetkové podstaty v kategorii I. nemovitý majetek:

 

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích:

 

 • pozemek parc. č. 202/22 – orná půda o výměře 5.252 m2,

 

 • pozemek parc. č. 526/25 – trvalý travní porost o výměře 754 m2,

 

v katastrálním území Prstná, obec Petrovice u Karviné, zapsáno na LV 23 a Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (položka č. 1 soupisu majetkové podstaty),

 

obvyklá cena tohoto spoluvlastnického podílu byla znaleckým posudkem č. 18144-361/2023 vypracovaného zhotovitelem XP invest, s.r.o.-znalecká kancelář v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Ing. Iveta Dofková, Martin Málek, František Kořínek stanovena na 76.000,- Kč;

 

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6/32 na pozemku:

 

 • pozemek parc. č. 553/16 – orná půda o výměře 687 m2

 

v katastrálním území Prstná, obec Petrovice u Karviné, zapsáno na LV 982 a Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (položka č. 2 soupisu majetkové podstaty),

 

obvyklá cena tohoto spoluvlastnického podílu byla znaleckým posudkem č. 18144-361/2023 vypracovaného zhotovitelem XP invest, s.r.o.-znalecká kancelář v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Ing. Iveta Dofková, Martin Málek, František Kořínek stanovena na 13.050,- Kč.

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce

– insolvenční správce si vyhrazuje změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, případně bude její úhrada řádně zajištěna

– veškeré náklady spojené s prodejem a převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí a zajišťuje kupující

– věc je prodávána jak stojí a leží a insolvenční správce neodpovídá za žádné její vady

– lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 15. 5. 2024 včetně

 

Inzerované nemovitosti jsou volně přístupné k osobní prohlídce.

 

Nabídky mohou být činěny na oba spoluvlastnické podíly dohromady, ale také pouze na jeden z nich. U nabídek na oba inzerované spoluvlastnické podíly uvádějte nabízenou cenu ke každému z inzerovaných spoluvlastnických podílů zvlášť.

 

Níže jsou k nahlédnutí přiloženy listy vlastnictví.

 

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na email kravak@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 604 632 511.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!