Prodej zemědělské usedlosti v okrese Klatovy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Libětice 1, 342 01 Hlavňovice-Sušice 1

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

23.04.2024
19.06.2024

Insolvenční správce dlužnice Lindham tale s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČO: 14130424 informuje o konání elektronické dražby věcí nemovitých, konkrétně zemědělské usedlosti v obci Hlavňovice, katastrální území Pích, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.okdrazby.cz Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 19.06.2024 ve 13:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 19.06.2024 ve 14:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

Další informace a fotografie, včetně vizualizace zde: Dražba zemědělské usedlosti 1 841 m², pozemek 122 794 m², Hlavňovice, okres Klatovy

 Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!