RODINNÝ DŮM VE SLATIŇANECH

Značka: K 389/2018

Cena: 2133334 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Škrovád 93, Slatiňany, Česko

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

05.03.2021
17.04.2021

Z insolvenčního řízení dlužníka CFI servis s.r.o., IČ 28765630, nabízíme k mimodražebnímu prodeji pozemek st. parc. č. 98 s rodinným domem č. p. 93 a pozemek parc. č. 157/3 (adresa Škrovád 93, Slatiňany). Jedná se o podsklepený dvoupodlažní rodinný dům se dvěma samostatnými bytovými jednotkami. Rodinný dům se nachází v klidné lokalitě s dobrou občanskou vybaveností. Dům je v dobrém stavebně-technickém stavu a je užíván k bydlení na základě nájemní smlouvy sjednané na dobu určitou do 31.3.2026 za měsíční nájemné ve výši 9.400,- Kč plus služby a energie. Podmínky sjednané nájemní smlouvy přecházejí na kupujícího. Kopii nájemní smlouvy lze vyžádat e-mailem zaslaným na adresu insolvenčního správce insolvence@ak-vencl.cz.

Bližší popis nemovitosti je uveden v přiloženém znaleckém posudku č. 4601/053/2019 soudního znalce Ing. Libora Hemelíka. Prohlídky domu nebudou prováděny.

Mimodražební prodej proběhne v souladu s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.5.2020 ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

 • kupní cena bude činit nejméně částku 2.133.334,- Kč,
 • dosavadním nájemcům bude po vyhodnocení došlých nabídek poskytnuta lhůta 15-ti dnů na možné vyrovnání nejvyšší nabídky kupní ceny a uplatnění práva na přednostní nabytí nemovitostí do svého vlastnictví,
 • kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
 • kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a jiné obdobné faktické vady nemovitosti,
 • kupující podpisem kupní smlouvy převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy č. 1018137, která byla k nemovitosti sjednána s dobou trvání nájmu do 31.3.2026.Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce: Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce CFI servis s.r.o., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 15.4.2021, 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „CFI servis – dům Slatiňany“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 50.000,- Kč na účet majetkové podstaty č. 228761180/0300 pod var. symbolem 932021. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 14.4.2021. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!