Spektrofotometr a zařízení pro kalibraci monitorů

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

15.09.2021
15.10.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka KULINA s.r.o., IČO: 289 04 354, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl II. Movitý majetek, poř. č. 10 a 11:
• ruční spektrofotometr X-rite eXact, aperture 2,0 mm
• zařízení pro kalibraci monitorů a datových projektorů X-rite l1, Display Pro
(dále jen „předmět prodeje“).

Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou movité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 15. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací, vč. soupisu majetkové podstaty, na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2024 31.08.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 31.08.2024 Ústecký kraj 1000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 31.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!