Spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitostech: pozemek p.č. 345/18, orná půda o výměře 5472 m2, zapsané na LV 56 pro obec a k.ú. Věrovany

Značka: 542

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

14.02.2024
20.06.2024

Insolvenční správkyně dlužníka Jiřího Spáčilíka, r.č. 620405/0864, bytem Újezd 268, 783 96 Újezd, ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl  č.j.: KSBR 32 INS 3219/2019, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

 • spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitostech: pozemek p.č. 345/18, orná půda o výměře 5472 m2, zapsané na LV 56 pro obec a k.ú. Věrovany, nabyté z dědictví 66D-1092/2023-65 a 66D-1093/2023-54

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 20.6.2024, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení: pozemek Věrovany

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!