Spoluvlastnický podíl

Značka: KSBR 56 INS 17050/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.05.2024
15.06.2024

Organizátor

Výběrového řízení-                          Mazurkovič-insolvence v.o.s., IČ 03731383

                                                           Insolvenční správce dlužnice Aleny Kočí, nar. 26.5.1970

 

Insolvenční řízení sp.zn.: KSBR 56 INS 17050/2023

I.

Předmět výběrového řízení

 

Předmětem tohoto výběrového řízení je

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 11/96 na:
 • Pozemku parc. č. St. 185, zastavěná plocha a nádvoří

jehož součástí je stavba: Bohutice, č. p. 161, rodinný dům

Vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 92, katastrální území a obec Bohutice.

Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 11/96 ve výši 349.479,- Kč.

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na:
 • Pozemku parc. č. St. 278, zastavěná plocha a nádvoří

jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž

 • Pozemku parc. č. 328/20, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/28, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/29, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/31, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/36, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/37, lesní pozemek

Vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 756, katastrální území a obec Bohutice. Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 1/12 ve výši 48.822,- Kč.

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na

Pozemku parc.č. 857/17, vinice

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na L.V.č. 835 pro Katastrální území a obec Bohutice Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 1/6 ve výši 54.640,- Kč.

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na

Pozemku parc.č. 11018, orná půda

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na L.V.č. 630 pro Katastrální území Olbramovice u Moravského Krumlova, obec Olbramovice. Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 1/12 ve výši 3.059,- Kč- Kč.

K prodeji majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty vydal insolvenční soud ve smyslu ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona souhlas a stanovil podmínky prodeje – Usnesení č. j. KSBR 56 INS 17050/2023-B-8.

Organizátor

Výběrového řízení-                          Mazurkovič-insolvence v.o.s., IČ 03731383

                                                           Insolvenční správce dlužnice Aleny Kočí, nar. 26.5.1970

 

 

Insolvenční řízení sp.zn.: KSBR 56 INS 17050/2023

 

 

 

I.

Předmět výběrového řízení

 

Předmětem tohoto výběrového řízení je

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 11/96 na:
 • Pozemku parc. č. St. 185, zastavěná plocha a nádvoří

jehož součástí je stavba: Bohutice, č. p. 161, rodinný dům

Vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 92, katastrální území a obec Bohutice.

Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 11/96 ve výši 349.479,- Kč.

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na:
 • Pozemku parc. č. St. 278, zastavěná plocha a nádvoří

jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž

 • Pozemku parc. č. 328/20, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/28, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/29, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/31, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/36, ostatní plocha
 • Pozemku parc. č. 328/37, lesní pozemek

Vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 756, katastrální území a obec Bohutice. Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 1/12 ve výši 48.822,- Kč.

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na

Pozemku parc.č. 857/17, vinice

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na L.V.č. 835 pro Katastrální území a obec Bohutice Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 1/6 ve výši 54.640,- Kč.

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na

Pozemku parc.č. 11018, orná půda

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na L.V.č. 630 pro Katastrální území Olbramovice u Moravského Krumlova, obec Olbramovice. Odhadní obvyklá cena spoluvlastnického podílu 1/12 ve výši 3.059,- Kč- Kč.

K prodeji majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty vydal insolvenční soud ve smyslu ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona souhlas a stanovil podmínky prodeje – Usnesení č. j. KSBR 56 INS 17050/2023-B-8.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Vladimír Mazurkovič mazurkovicova@seznam.cz Dvořákova

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!