Prodej podílu 1/8 na jednom pozemku, k. ú. a obec Chrudim, minimální cena 30 000 Kč

Značka: KSPH 83 INS 19348 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

17.04.2024
17.05.2024

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správce dlužníků Petr Hauzar a Mgr. Zuzana Hauzarová, řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 83 INS 19348 / 2022, tímto nabízí k odkupu následující:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 999/5 – ovocný sad, k. ú. a obec Chrudim, zapsáno na LV č. 3553, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.

Odkaz na znalecký posudek: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=57398445.

Prodej nejvyšší nabídce, přičemž minimální cena je 30 000 Kč. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Splatnost kupní ceny je před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí ponese kupující.

Termín pro podání nabídek je do 17. 5. 2024 na e-mail: insolvence@chalupecka.cz.

V případě dotazů kontaktujte tel. č. 776 577 042 či e-mail: insolvence@chalupecka.cz.


Informace o zadavateli

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. insolvence@chalupecka.cz Zemské právo 1574/3, Praha 15-Hostivař, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!