Prodej podílů na nemovitých věcech – Hruboňovo, Slovenská republika

Značka: KSPL 54 INS 16473/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

05.01.2024
30.06.2024

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Michaely Gorné, sp. zn. KSPL 54 INS 16473/2021, nabízí insolvenční správce k prodeji tento nemovitý majetek:

 • podíl o velikosti 1/8 na parc. č. 69 o výměře 151m2, trvalý travní porost,
  to vše zapsáno na LV 575 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika
 • podíl o velikosti 1/8 na parc. č. 70/1 o výměře 146 m2, trvalý travní porost,

podíl o velikosti 1/8 na parc. č. 70/2 o výměře 16 m2, trvalý travní porost,

to vše zapsáno na LV 576 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

 • pozemek parc. č. 120/8 o výměře 4783 m2, orná půda,

to vše zapsáno na LV 610 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

 • podíl o velikosti 1/2 na parc. č. 71/1 o výměře 254 m2, trvalý travní porost,

podíl o velikosti 1/2 na parc. č. 71/2 o výměře 12 m2, trvalý travní porost,

to vše zapsáno na LV 825 pro katastrálne územie Výčapky, obec Hruboňovo, Okres Nitra, Slovenská republika

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
email: dykastova@iphk.cz

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. dykastova@insolvencyproject.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!