PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH – K.Ú. A OBEC STUPAVA

Značka: KSHK 33 INS 12702/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

12.02.2024
30.04.2024

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Hány, r.č. 740817/4620, bytem Zlechov 540, PSČ 687 10 (KSHK 33 INS 12702/2023).

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 33 INS 12702/2023-A-5/celk.3 o úpadku dlužníka a o ustanovení insolvenčního správce, č.j. KSHK 33 INS 12702/2023-B-5/celk. 7 o schválení oddlužení a o povinnosti vydat předmětný nemovitý majetek ke zpeněžení, ve znění opravného usnesení KSHK 33 INS 12702/2023-B-7/celk. 2 a č.j. KSHK 33 INS 12702/2023-B-10/celk. 2 o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu, jsou přílohami tohoto inzerátu.

Nabízen k odkupu je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 na následujících pozemcích dlužníka:

– parc. č. 267/2 – lesní pozemek o výměře 1450 m2,

– parc. č. 278/1 – trvalý travní porost o výměře 694 m2,

– parc. č. 278/2 – trvalý travní porost o výměře 694 m2,

– parc. č. 284/5 – trvalý travní porost o výměře 30 m2,

– parc. č. 284/6 – trvalý travní porost o výměře 4 m2,

– parc. č. 289/8 – trvalý travní porost o výměře 248 m2,

– parc. č. 310/34 – trvalý travní porost o výměře 180 m2,

– parc. č. 310/35 – trvalý travní porost o výměře 307 m2,

– parc. č. 310/36 – trvalý travní porost o výměře 283 m2,

– parc. č. 310/44 – trvalý travní porost o výměře 278 m2,

– parc. č. 310/45 – trvalý travní porost o výměře 258 m2,

– parc. č. 310/46 – trvalý travní porost o výměře 243 m2,

– parc. č. 329/3 – ostatní plocha o výměře 86 m2,

– parc. č. 329/4 – ostatní plocha o výměře 15 m2,

– parc. č. 338 – trvalý travní porost o výměře 1123 m2,

– parc. č. 342 – trvalý travní porost o výměře 714 m2,

– parc. č. 343 – trvalý travní porost o výměře 665 m2,

– parc. č. 345 – trvalý travní porost o výměře 1212 m2,

– parc. č. 346 – trvalý travní porost o výměře 843 m2,

– parc. č. 349/7 – trvalý travní porost o výměře 484 m2,

– parc. č. 349/8 – trvalý travní porost o výměře 682 m2,

– parc. č. 370/1 – trvalý travní porost o výměře 2500 m2,

– parc. č. 370/8 – trvalý travní porost o výměře 1366 m2,

– parc. č. 389 – trvalý travní porost o výměře 2177 m2,

– parc. č. 726/2 – trvalý travní porost o výměře 687 m2,

– parc. č. 728/1 – trvalý travní porost o výměře 155 m2,

– parc. č. 733/8 – trvalý travní porost o výměře 14 m2,

– parc. č. 733/10 – trvalý travní porost o výměře 58 m2,

– parc. č. 733/18 – trvalý travní porost o výměře 281 m2,

– parc. č. 733/20 – trvalý travní porost o výměře 5132 m2,

vše zapsáno LV č. 174, pro k.ú. a obec Stupava u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Insolvenční správce pro úplnost sděluje, že na předmětných nemovitých věcech váznou omezení, a to dle příslušného LV č. 174, zejména zástavní právo. Z toho důvodu, že příslušný zástavní věřitel v řízení u dlužníka neuplatnil svoji pohledávku, není potřebný jeho souhlas se zpeněžením. Veškerá omezení vč. zástavního práva posléze zaniknou v souladu s § 167 odst. 4 a § 285 odst. 1 insolvenčního zákona.

 

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Jiřího Hány případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. dubna 2024 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: liska@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, přičemž insolvenční správce bude preferovat ty nabídky, které budou mít zájem o odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích jako celku. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod spoluvlastnických podílů, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Příslušný list vlastnictví a znalecký posudek jsou v přílohách inzerátu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: liska@ak-kt.cz.

Přílohy:

– Usnesení o úpadku dlužníka a o ustanovení insolvenčního správce

– Usnesení o schválení oddlužení a o povinnosti vydat předmětný nemovitý majetek ke zpeněžení včetně opravného usnesení

– Usnesení o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu

– LV č. 174

– Znalecký posudek č. 078897/2023


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!