Spoluvlastnický podíl na nemovitosti Dolní Žleb

Značka: KSUL 44 INS 7072/202

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Ústecký kraj

Nemovité věci

04.12.2023
31.03.2024

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:

 • pozemek parc. č. St. 17, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Děčín XIV – Dolní Žleb, č.p. 65, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 17,
 • pozemek parc. č. 172/6, zahrada.

To vše zapsáno na LV č. 26, obec Děčín, katastrální území Dolní Žleb, okres Děčín, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!